พันท้ายนรสิงห์
หนังเอเชีย

พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์

            ในอดีตมีประวัติเรื่องราวมากมายของผู้คนก่อนที่นำมาซึ่งแผ่นดินไทยในปัจจุบันวันนี้แอดมีภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องราวการสู้รบในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ได้ฉายออกมาเมื่อปีพ.ศ. 2493 และได้มีการสร้างจากบทละครเวทีที่แต่งขึ้นจากเรื่องในพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกำกับการแสดงโดยมารุตได้ฉายครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมกรุงเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์การที่สร้างความเชื่อให้ผู้คนในสังคมไทย

เรื่องย่อ

เรื่องราวแห่งกรุงศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2546 ในช่วงนั้นบ้านเมืองวุ่นวายมากเพราะมีขุนนางได้รีดไถประชาชนด้วยการอ้างพระบรมราชโองการในการเกณฑ์ผู้ชายเพื่อไปทหารและจะนำวัยรุ่นสาวไปถวายพระเจ้าเสือเพื่อเป็นนางสนมในพระราชวังสิงห์รับบทโดยชูชัย พระขรรค์ชัย เขาช่วยเหลือทั้งงานบ้านและต่อสู้กับขุนนางที่มารีดไถประชาชน สิงห์ต้องการความยุติธรรมมาให้ชาวบ้านจึงพยายามต่อสู้กับพวกขุนนาง

วันหนึ่งพระเจ้าเสือได้เสด็จไปตกปลากับขุนนางเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าเสือได้ประลองฝีมือกับสิงห์ เขาไม่รู้เลยว่าตนกำลังต่อสู้อยู่กับพระเจ้าแผ่นดินแต่ไม่ทันรู้ผลมีขุนนางที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงมาอ่านพระราชโองการทำให้พระเจ้าเสือได้รับทราบการทุจริตของข้าราชการ วันหนึ่งพระเจ้าเสือรับคำสั่งให้สิงห์เข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารคัดเลือกท้ายเรือประจำพระที่นั่งและได้ชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์เพราะเขามีความสุจริตจงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยทำให้ขุนนางที่ฉ้อลาดกระบังหลวงวางอุบายลอบปลงพระชนม์พระเจ้าเสือเพราะกลัวว่าพระเจ้าเสือจะจับได้ว่าพวกตนแอบอ้างนำพระราชโองการไปใช้แสวงหาผลประโยชน์